บรรจุภัณฑ์คุณภาพญี่ปุ่นในราคาไทยๆ

เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการบรรจุภัณฑ์กระดาษคุณภาพสูง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในราคาเป็นกันเอง

สินค้าของเรา

เราเป็นผู้ผลิตสินค้ากระดาษแปรรูป ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางไปยังกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์แกนกระดาษ (ทั้งสำหรับอุตสาหกรรม และ ผู้บริโภค), บ๊อบบิ้นกระดาษ, และ บอร์ดกระดาษคราฟท์

เหตุผลที่ควรเลือก
M.R.S. Kato

ความมุ่งมั่นกับการรักษาคุณภาพ

เราใส่ใจในรายละเอียดต่างๆในกระบวนการรักษาคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางใจกับระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าของเรา

การปรับแต่งการบริการ

เรายินดีที่จะให้บริการด้วยใจในการร่วมมือกับลูกค้าเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการพิเศษ

ติดต่อเรา

Scroll to Top