เกี่ยวกับเรา

นอกเหนือไปจากกระบวนการพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2005 ทางเรายังยึดมั่นกับปรัชญา “โคมาไค” ซึ่งเป็นปรัชญาการบริการของประเทศญี่ปุ่นที่เน้นเรื่องความใส่ใจในรายละเอียดต่างๆในกระบวนการรักษาคุณภาพ ดังนั้นเราจึงตื่นตัวและใส่ใจกับรายละเอียดต่างๆตลอดเวลาเพื่อให้ลูกค้าสามารถวางใจกับคุณภาพสินค้าของเรา
Scroll to Top